VAARDIGHEID 6: KLANTWERVING (MARKETING)

Hoe ziet jouw ideale klant eruit?

Marketing is wellicht in het dagelijks gebruik de kreet die het minst begrepen wordt. Alles wat met folders drukken en ‘herrie maken’ te maken heeft, wordt snel afgedaan als Marketing.

Echter, de genoemde communicatie uitingen moeten het logische gevolg zijn van een goed onderbouwd Marketingsysteem.

Waarom ziet die folder eruit zoals hij eruitziet?
Dat heeft alles te maken met de doelgroep, de ideale klant.
Wie is die ideale klant? Welke probleem of uitdaging heeft hij/zij? Hoe kan ik hem/haar het best bereiken?
Het zijn logische en voor de hand liggende vragen maar om ze goed te kunnen beantwoorden is er meer nodig dan een ‘goed-onderbuik-gevoel’.

Het doel van een Marketingsysteem is het opgang brengen en houden van een constante stroom van potentiële klanten.

Steeds zal de aanwezigheid van je producten en diensten en het bestaan van je bedrijf bij de doelgroep onder de aandacht gebracht moeten worden. Door de enorme hoeveelheid aan informatie die een potentiële klant dagelijks te verwerken krijgt, is dat geen eenvoudige opgave.

Hoe beter men de klant kent hoe gerichter de boodschap over het voetlicht gebracht kan worden, hoe groter het effect.

Een bekende uitspraak in de reclamewereld is:
“Ik weet dat 50% van mijn budget verloren gaat. Ik weet alleen niet welke 50%”

Hier spreekt moedeloosheid uit.
Door op voorhand je systemen goed te definiëren en de resultaten steeds te meten, worden de kosten die gemaakt moeten worden om een geïnteresseerde om te zetten naar een betalende klant, zichtbaar. Op die manier kan het budget voor 100% effectief ingezet worden.

Klik hier voor de andere 6 vaardigheden.