VAARDIGHEID 4: MANAGEMENT

Hoe goed zijn je bedrijf, je mensen en je teams georganiseerd?

Als Ondernemer heb je, in de beginfase, steeds 3 rollen te spellen. Die van Ondernemer, van Manager en die van de Uitvoerder/techneut. In de praktijk zien we dat de gemiddelde ondernemer de rollen van Ondernemer en Uitvoerder/techneut oppakt. Dat gaat hem/haar goed af. Het zijn tenslotte zijn ideeën over het product of dienst die in de praktijk worden uitgevoerd.

Echter, naar mate de onderneming groeit, komt de rol van de Manager steeds nadrukkelijker in beeld. Dat begint in feite al als je je eerste medewerker in dienst neemt.

Die medewerker moet de schaalbaarheid van jouw inspanningen mogelijk gaan maken waardoor er meer klanten bedient kunnen worden.

Het eerste obstakel dat genomen moet worden is het in dienst nemen van de medewerker. Wat moet hij/zij gaan doen? Welke functie moet er ingevuld gaan worden en wat verwacht de Ondernemer van de resultaten ervan?

Neem je een dure ervaren kracht in dienst of ga je voor minder kostbaar en minder ervaring maar wel je juiste competenties en eigenschappen?

Uiteindelijk zal de Ondernemer ernaar moeten streven om gewone mensen excellente dingen te laten doen. Dat gaat heel goed als de Ondernemer ze daarvoor de juiste omstandigheden aanbiedt.

De omstandigheden worden gecreëerd door de systemen die je als Manager bouwt. Een systeem is niets meer dan een heldere beschrijving van hoe een bepaalde taak uitgevoerd moet worden. Welke input is noodzakelijk, aan welke eisen moet de output voldoen en welke middelen zijn er beschikbaar om de taak uit te kunnen voeren. Zowel fysieke middelen, machines, computers, als ook de financiële middelen.

Het goed documenteren wordt vaak gezien als een lastig en moeizame klus met weinig toegevoegde waarde. Dat is een misvatting. Om als bedrijf schaalbaar te kunnen zijn, kun je niet zonder een goed gedocumenteerd systemen. Het biedt je medewerkers de houvast die ze juist zo dringend nodig hebben. Het stelt ze in staat om zelfstandig hun taken uit te voeren en de output te leveren die aan de kwaliteitseisen voldoet.

Voor de Manager en medewerker is het een uitdaging om het bestaande systeem steeds te verbeteren en te verfijnen. Dat is een proces dat nooit stopt. Het brengt het beste in de vakmensen naar boven.

Alle systemen bij elkaar noemen we het Managementsysteem.

Klik hier voor de andere 6 vaardigheden.